facebook電子郵件

“墨香古韻——嶺南碑刻拓片展”

日 期:10月3日至10月20日

時 間:10:00 - 19:00 (一至六) 11:00 - 19:00 (日) (公眾假期除外)

地 點:何東圖書館

對 象:有興趣市民

費 用:全免

查 詢:2837 7117 (開館時間)

“墨香古韻——嶺南碑刻拓片展”

此次展示廣東省立中山圖書館藏金石拓本共十五件,學者可於此觀古今書法風格之演變,尋世事滄桑變幻之見證。據其內容,有祈願神靈與紀念先賢者,如南海神碑、儒道佛並伊斯蘭教眾碑;有南漢之花盆、永曆之炮銘,此皆嶺南獨有之歷史紀念。據其書法,有唐之李邕,又有宋徽宗之瘦金體、陳白沙之茅龍書,皆為書體中之知名者。凡此種種,雖難囊括中國碑史之全貌,亦使觀者得徜徉於二千餘年文字長河中,可與古人神交矣。

日期:3/10/2016 - 20/10/2016

時間:10:00 - 19:00 (一至六) 11:00 - 19:00 (日) (公眾假期除外)

地點:何東圖書館

查詢電話: 2837 7117

免費入場